ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

كتابداري پزشكي

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   كتابداري پزشكي

  مرجع شناسی تخصصی پزشکی
  اقتصاد اطلاعات
  جمعيت و تنظيم خانواده
  اصول کار مرجع
  اصطلاحات علوم باليني 1
  روش تحقيق و گزارش نويسی
  اصطلاحات علوم بهداشتي و بيمارستاني
  منابع واصطلاح شناسی علوم پايه بالينی (1)
  ساختمان و تجهیزات کتابخانه
  مبانی جامع شناسی
  سازماندهی دانش 4
  مرجع شناسی تخصصی: علوم و فنون
  كارورزي 1
  سازماندهی دانش (5)
  کتابخانه و کتابداری و اطلاع رسانی
  منابع و اصطلاح شناسی علوم بالينی(2)
  مرجع شناسی عمومی فارسی
  آشنايی با بانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی
  مبانی رايانه و برنامه نويسی
  تاريخ پزشکی و مراجع پزشکی سنتی و اسلامی
  تاريخ عمومی فلسفه
  اداره کتابخانه
  واژه پردازی (1)
  کلیات پزشکی 1
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(1)
  کلیات پزشکی 2
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(2)
  کارورزی 2
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(3)
  تاریخ علوم پزشکی
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(4)
  مراجع و بانک های تخصصی پزشکی
  اصول مجموعه سازی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
  مدریت دانش سلامت
  تاريخ ادبيات ايران و جهان
  جامعه شناسی اطلاعات
  مرجع شناسی لاتين
  مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  سازماندهی دانش(1)
  مهارت های اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات
  تاريخ تمدن
  روش های مطالعه و یادگیری برای کتابداران و اطلاع رسانان
  واژه پردازی (2)
  زبان تخصصی2
  سازماندهی دانش (2)
  مرجع تخصصی علوم و فنون
  سازماندهی دانش (3)
  بازاریابی اطلاعات سلامت
  منابع و اصطلاح شناسی علوم پايه پزشکی (1)
  مشاوره اطلاعات سلامت
  آمار در کتابداری
  نشریات ادواری
  منابع و اصطلاح شناسی علوم پايه پزشکی (2)
تعداد بازدید:   ۶۶
< >