کارگاه های دانشکده پیراپزشکی

1397/8/20 0:0

 

کارگاه سازماندهی منابع دانش

کارگاه IT دانشکده

کارگاه پراتیک

 

کلمات کلیدی:
کارگاه.آموزشی     دانشکده.پراپزشکی     پراتیک     سازماندهی     IT     کامپیوتر    
تعداد بازدید:   ۲۰۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >