ثبت.نام

1

6 آبان 1397
فرآیندهای آموزشی

 

4 آبان 1397
فرآیندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

16 امرداد 1391
اداره آموزش دانشكده
اداره آموزش دانشكده پيراپزشكي در حقيقت واحد اصلي امور آموزشي دانشكده محسوب مي‌شود كه وظايفي چون ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجويان، تهيه و تنظيم ليست‌هاي مختلف مربوط به امور آموزشي، پاسخگويي به سؤالات آموزش دانشجويان و ... را بر عهده دارد

 
1
< >