ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



انگل شناسي (1) (علوم آزمایشگاهی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 



تعداد بازدید:   ۱۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 295/51 kB دانلود
2 Angalshenasi 1 دکتر مرادعلي فولادوند 875/00 kB دانلود
3 سستودها دکتر افشين برازش 734/54 kB دانلود
4 مولتی سپس مولتی سپس دکتر افشين برازش 79/99 kB دانلود
5 دیپلیدیوم کانینوم دکتر افشين برازش 483/50 kB دانلود
6 طرح درس انگل شناسی 1 (کرمها) (کلیات انگل شناسی، کلیات کرم شناسی، ترماتودها) دکتر محمد راياني 155/66 kB دانلود
7 طرح درس انگل شناسی 1 عملی (ترماتودها- سستودها) دکتر محمد راياني 215/75 kB دانلود
8 Angal1,2 دکتر مرادعلي فولادوند 266/01 kB دانلود
9 ANGAL 1,2 دکتر مرادعلي فولادوند 93/09 kB دانلود
10 Angalshenasi 1 دکتر مرادعلي فولادوند ----
11 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1/05 MB دانلود
12 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 764/00 kB دانلود
13 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 27/40 kB دانلود
14 اسپارگانوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 71/61 kB دانلود
15 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 954/50 kB دانلود
16 تینا سولیوم دکتر افشين برازش 513/50 kB دانلود
17 دیفیلوبوتریوم لاتوم دکتر مرادعلي فولادوند 630/50 kB دانلود
18 سیستی سرکوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 549/50 kB دانلود
19 کلیات انگل شناسی دکتر مرادعلي فولادوند 93/09 kB دانلود
20 کلیات کرم شناسی دکتر مرادعلي فولادوند 875/00 kB دانلود
21 جزوه سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 2/55 MB دانلود
22 سستودها(پاورپوینت) دکتر مرادعلي فولادوند 2/55 MB دانلود
1
      
< >