ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بهداشت واپیدمیولوژی علوم آزمایشگاهی سيد محسن هاشمي 26/32 kB دانلود
2 طرح درس سيد محسن هاشمي 26/21 kB دانلود
1
      
< >