ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سازماندهی دانش (2)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 سازماندهی دانش 2 دکتر علي حمیدی 38/29 kB دانلود
2 طرح درس سازماندهی منابع 2 دکتر علي حمیدی 99/75 kB دانلود
1
      
< >