ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



روش تحقیق و گزارش نویسی ( ارشد کتابداری )

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 



تعداد بازدید:   ۲۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس روش تحقیق و گزارش نویسی (ارشد کتابداری) دکتر عبدالرسول خسروی 235/83 kB دانلود
1
      
< >