ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نشریات ادواری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس نشريات ادواري دکتر ليلا دهقاني 30/55 kB دانلود
2 تعاريف و انواع و ساختار پيايندها دکتر ليلا دهقاني 958/60 kB دانلود
3 نشريات الكترونيكي دکتر ليلا دهقاني 506/78 kB دانلود
4 خدمات تحويل مدرك دکتر ليلا دهقاني 99/19 kB دانلود
5 شاپا دکتر ليلا دهقاني 922/62 kB دانلود
1
      
< >