ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیولوژی سلولی و ملکولی پایه

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بیولوژی سلولی و مولکولی پایه دکتر فاطمه فرشادپور 113/50 kB دانلود
2 برنامه زمانبدی کلاس بیولوژی پایه دکتر فاطمه فرشادپور 56/50 kB دانلود
1
      
< >