ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

كتابداري در شاخه پزشكي

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   كتابداري در شاخه پزشكي

  مرجع شناسی تخصصی پزشکی
  واژه پردازی (2)
  جمعيت و تنظيم خانواده
  سازماندهی دانش (2)
  اصطلاحات علوم باليني 1
  سازماندهی دانش (3)
  اصطلاحات علوم بهداشتي و بيمارستاني
  منابع و اصطلاح شناسی علوم پايه پزشکی (1)
  ساختمان و تجهیزات کتابخانه
  آمار در کتابداری
  سازماندهی دانش 4
  منابع و اصطلاح شناسی علوم پايه پزشکی (2)
  كارورزي 1
  اقتصاد اطلاعات
  کتابخانه و کتابداری و اطلاع رسانی
  اصول کار مرجع
  مرجع شناسی عمومی فارسی
  روش تحقيق و گزارش نويسی
  مبانی رايانه و برنامه نويسی
  منابع واصطلاح شناسی علوم پايه بالينی (1)
  تاريخ عمومی فلسفه
  مبانی جامع شناسی
  واژه پردازی (1)
  مرجع شناسی تخصصی: علوم و فنون
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(1)
  سازماندهی دانش (5)
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(2)
  منابع و اصطلاح شناسی علوم بالينی(2)
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(3)
  آشنايی با بانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(4)
  تاريخ پزشکی و مراجع پزشکی سنتی و اسلامی
  مجموعه سازی: انتخاب ، سفارش وتهيه
  اداره کتابخانه
  تاريخ ادبيات ايران و جهان
  کلیات پزشکی 1
  مرجع شناسی لاتين
  کلیات پزشکی 2
  سازماندهی دانش(1)
  کارورزی 2
  تاريخ تمدن
  نشریات ادواری
تعداد بازدید:   ۷۶۶
< >