ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.گروه علوم آزمايشگاهي (کارشناسی پیوسته)

 
سرفصل دروس طرح درس و اسلایدها برنامه کارورزی      
ترم بندی دوره            
نتایج امتحانات  

 

 

 

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97  
برنامه درسی علوم آزمایشگاهی ترم 1    
برنامه درسی علوم آزمایشگاهی ترم 3