برگزاری دومین کارگاه دارودرمانی و آموزش تزریقات برای دانشجویان پزشکی

29 ارديبهشت 1397

یکی از ویژگی های آموزش علوم پزشکی، لزوم یادگیری مهارت های عملی و ارتباطی در کنار حیطه¬های شناختی و نظری است. انجمن علمی تکنولولوژی جراحی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری دومین کارگاه دارودرمانی و آموزش تزریقات جهت دانشجویان پزشکی نمود. سرپرستی این کارگاه به عهده خانم مهستی گنجو کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی گروه تکنولولوژی جراحی بود. هدف از برگزاری این کارگاه، شبیه سازی یک محیط بالینی بوده است بطوری که بتوان آموزش مهارتهای بالینی را کنترل و تمرین کرد و با ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی، کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقاء داد. بدیهی است که با یادگیری صحیح و کامل انجام مهارت در مراکز آموزش مهارتهای بالینی احتمال بروز خطاهای پزشکی در رساندن صدمه به بیمار از طرف دانشجویان کاهش می یابد.


   
تعداد بازدید:   ۳۱

چاپ خبر | ارسال به دیگرانارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >