برگزاری آزمون OSPE برای درس خون شناسی عملی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

2 تير 1397

 آزمون OSPE (Objective Structured Practical Examination) جهت دانشجویان علوم آزمایشگاهی در روزهای 29 و 30 خرداد ماه در آزمایشگاه خون شناسی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. آزمون عملی ساختار یافته عینی یا آسپی یک ابزار معتبر و پایا و عملی است. شامل چندین ایستگاه است و هر ایستگاه زمان ثابت دارد. تمام ایستگاه ها را باید بتوان در زمان مشابه ای پاسخ داد. دانشجویان در تمام ایستگاه ها می چرخند و هنگامی که به ایشان علامت داده می شود باید به ایستگاه بعدی بروند. از آنجایی که ایستگاه ها به هم مربوط نیستند، دانشجویان می توانند از هرکدام از ایستگاه ها شروع کنند و چرخه را تکمیل نمایند.


   
تعداد بازدید:   ۷۳

چاپ خبر | ارسال به دیگرانارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >