شرایط جدید درخواست مهمانی و انتقالی

تاریخ نامه: 10 شهريور 1392
شماره نامه:
 
آموزشي  |   

**‌ طبق مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه ،بدينوسيله از کليه دانشجويان متقاضي ميهماني و يا انتقال از دانشکده پيراپزشکي بوشهر به ساير دانشگاهها تقاضا مي گردد فرم در خواست را از طريق آدرس زير تکميل و در فاصله زماني 15 – 2 خرداد ماه براي نيمسال اول و15 – 2 آذر ماه براي نيمسال دوم  به دانشکده ارسال نمايند.

** کليه دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ، تا پايان مرداد ماه براي نيمسال اول  و تا پايان دي ماه براي نيمسال دوم مي بايست فرم مربوطه را در آدرس فوق تکميل و به دانشکده ارسال نمايند .بديهي است به در خواست هاي خارج از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

** بر اساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه ، از مهر ماه سال تحصيلي 93 – 92 ازدانشجويان تحصيلات تکميلي پذيرفته شده در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر تعهدي مبني بر عدم درخواست انتقال و يا ميهماني  در طول دوران تحصيل خود ، اخذ خواهد شد.

 

 

                                                                                        اداره خدمات آموزشي دانشکده پيراپزشکي


دریافت فایل پیوست نامه

   

تعداد بازدید:   ۸۸
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >