آخرين اخبار

5 امرداد 1397
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد رشته هماتولوژی

 

28 تير 1397
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد رشته هماتولوژی

 

19 تير 1397
برگزاری آزمون آسکی درس دانشجویان هوشبری

 

2 تير 1397
برگزاری آزمون OSPE برای درس خون شناسی عملی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 

28 خرداد 1397
برگزاری آزمون جامع پایان دوره کارشناسی تکنولوژی جراحی
آزمون.جامع تکنولوژی.جراحی

 

27 خرداد 1397
برگزاری کارگاه آشنایی با منشور حقوق بیمار برای دانشجویان تکنولوژی جراحی

 

29 ارديبهشت 1397
برگزاری کارگاه از خود آگاهی تا چیزی به نام زندگی

 

29 ارديبهشت 1397
برگزاری دومین کارگاه دارودرمانی و آموزش تزریقات برای دانشجویان پزشکی

 

9 ارديبهشت 1397
برگزاری کارگاه تزریقات توسط انجمن علمی تکنولوژی جراحی

 

19 اسفند 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد رشته هماتولوژی

 

2 اسفند 1396
برگزاری کارگاه مقدماتی دارودرمانی ویژه دانشجویان تکنولوژی جراحی

 

20 دی 1396
سمینار یک روزه بیهوشی (سیب)

 

26 آذر 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

8 آذر 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

23 آبان 1396
فراخوان انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در سال 1396

 

22 آبان 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

9 آبان 1396
نشست صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اعضای هیأت علمی

 

16 مهر 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

6 تير 1396
برگزاری کارگاه طرح درس

 

28 ارديبهشت 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 
 << اخبار تير اخبار امرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >