فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 144

12345678
شمارهعنوانتاریخ صدور
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1401/10/11
اطلاعیه برگزاری امتحانات ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی 1401/10/11
تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1402 1401/10/10
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی رشته اتاق عمل با اعضای هیات علمی گروه اتاق عمل بوشهر 1401/7/17
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی با اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی بوشهر 1401/7/17
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بهینه استناد توسط معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 1401/7/17
مصاحبه، آزمون عملی و معاینات پزشکی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی 1401/5/30
برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1401/5/29
تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1401-1402 1401/5/29
برگزاری کارگاه اخلاق در نشر: شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 1401/4/21
برگزاری جلسه ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی با اعضای هیات علمی این دانشکده 1401/2/31
برگزاری جلسه ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی با کارشناسان این دانشکده 1401/2/20
ویرایش و تصحیح اطلاعات اعضای هیئت علمی در سامانه علم سنجی 1401/2/10
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1400/11/7
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه مجازی دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی با اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی بوشهر 1400/7/20
اطلاعیه انتخاب کارمند نمونه 1400/6/4
مصاحبه، آزمون عملی و معاینات پزشکی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی 1400/6/1
برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1400/6/1
برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال دوم تحصیلی 1399-1400رشته تکنولوژی پرتوشناسی به تفکیک ورودی‌های مختلف 1400/2/28
برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال دوم تحصیلی 1399-1400رشته علوم آزمایشگاهی (پیوسته و ناپیوسته) به تفکیک ورودی‌های مختلف 1400/2/28
12345678
 
< >