دانشکده


123
شمارهعنوانتاریخ صدور
برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1402/6/27
اطلاعیه برگزاری آزمون آسکی (OSCE) دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/4/2
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب‌های تخصصی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی 1402/3/28
اطلاعیه امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده پیراپزشکی 1402/3/22
برگزاری آزمون جامع دانشجویان ترم آخر رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/3/20
اطلاعیه برگزاری جلسه کارگروه مرجعیت علمی با اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی 1402/3/13
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب‌های تخصصی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی 1402/2/15
اطلاعیه برگزاری امتحانات ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی 1401/10/11
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1401/10/11
تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1402 1401/10/10
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی با اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی بوشهر 1401/7/17
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی رشته اتاق عمل با اعضای هیات علمی گروه اتاق عمل بوشهر 1401/7/17
تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1401-1402 1401/5/29
برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1401/5/29
برگزاری جلسه ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی با اعضای هیات علمی این دانشکده 1401/2/31
برگزاری جلسه ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی با کارشناسان این دانشکده 1401/2/20
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1400/11/7
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه مجازی دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی با اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی بوشهر 1400/7/20
اطلاعیه انتخاب کارمند نمونه 1400/6/4
برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1400/6/1
123
 
< >