دانشکده


123
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه برگزاری کارگاهکارگاه توالی یابی نسل جدید (NGS) 1403/2/23
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1402/10/19
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب‌های تخصصی گروه خون‌شناسی آزمایشگاهی 1402/10/18
اطلاعیه برگزاری جلسه ژورنال کلاب گروه خون شناسی آزمایشگاهی 1402/10/1
اطلاعیه برگزاری بیست و هفتمین سمینار یک روزه بیهوشی (سیب) 1402/8/24
کارگاه آموزشی احیای قلبی، ریوی و مغزی 2020 با تاکید بر ماساژ قلبی 1402/7/17
برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1402/6/27
اطلاعیه برگزاری آزمون آسکی (OSCE) دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/4/2
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب‌های تخصصی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی 1402/3/28
اطلاعیه امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده پیراپزشکی 1402/3/22
برگزاری آزمون جامع دانشجویان ترم آخر رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/3/20
اطلاعیه برگزاری جلسه کارگروه مرجعیت علمی با اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی 1402/3/13
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب‌های تخصصی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی 1402/2/15
کارگاه آموزشی احیای قلبی، ریوی و مغزی 2020 1402/2/12
کارگاه آموزشی مدیریت پیش ‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) 1402/2/3
برگزار شدن کارگاه آموزش تزریقات برای دانشجویان هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی 1401/12/12
اطلاعیه برگزاری امتحانات ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی 1401/10/11
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی 1401/10/11
تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1402 1401/10/10
اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی با اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی بوشهر 1401/7/17
123
 
< >