ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  پرويز عضدي  

   پرويز عضدي   
سمت: مدیر گروه هوشبری و مسول آموزش مداوم دانشگاه دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۳

< >