ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  طاهره تمیمی  

   طاهره تمیمی   
سمت: هیات علمی بالینی
طاهره تمیمی. فوق لیسانس پرستاری مراقبت های ویژه بزرگسالان. هیات علمی بالینی دانشکده پیراپزشکی . گروه بیهوشی.


 

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >