آیین نامه‌ها و فرم‌های ارتقا اعضای هیات علمی

1401/6/12 0:0

1- فرم گزارش امتیازات کمیته علوم پایه/بالینی

2- فرم گزارش امتیازات کمیته منتخب

3- فرم صورتجلسه ارتقاء مرتبه علوم بالینی

4- فرم صورتجلسه ارتقاء مرتبه علوم پایه

5- میزان امتیازدهی و نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشی

کلمات کلیدی:
فرم.هیأت.ممیزه     آیین.نامه.هیأت.ممیزه     چک.لیست.هیأت.ممیزه    

تاریخ بروز رسانی:   21 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >