کمیته‌ها و شوراها

1400/7/26 0:0

کمیته برنامه‌ریزی درسی

کمیته توانمندسازی

کمیته ارزشیابی

کمیته دانش پژوهی

کمیته اعتبار بخشی

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >