کمیته اعتباربخشی

1400/7/26 0:0

اعضای کمیته اعتباربخشی

شرح وظایف

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     اعتبار.بخشی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >