اعضای کمیته اعتباربخشی

1400/7/26 0:0

دکتر شهره سیدحسینی

دکتر عبدالرسول خسروي

دکتر اکبر عادل نیا نجف آبادی

طاهره تمیمی

دکتر فروغ شمسی‌زاده

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     اعتبار.بخشی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >