آیین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به اعتباربخشی

1400/7/26 0:0

استانداردهای اعتبار بخشی  دوره های علوم پایه

راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

استانداردهای اعتباربخشی موسسه‌ای

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     اعتبار.بخشی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >