آیین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به برنامه‌ریزی درسی

1401/7/26 0:0

درخواست ایجاد تغییرات جزئی در برنامه درسی

درخواست بازنگری یا تدوین برنامه درسی یک رشته یا گرایش

درخواست تایید نهایی بازنگری کامل برنامه درسی یک دوره یا تدوین برنامه درسی یک دوره

درخواست بازنگری یا تدوین درس

بازنگری در برنامه درسی یک درس

فرم درخواست بازنگری دروس

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     برنامه.ریزی.درسی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >