آیین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به دانش پژوهی

1401/10/26 0:0

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت‌های دانش‌پژوهی

فرم فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

فرم ارسال فرآيند

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     دانش.پژوهی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >