اعضای کمیته توانمندسازی

1401/10/26 0:0

دکتر علي حميدي

دکتر شهره سیدحسینی

دکتر زينب جوكار

دکتر اکبر عادل نیا نجف آبادی

دکتر بهرام احمدی

دکتر ليلا دهقاني

محمد اسماعيل حاجي نژاد

 

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     توانمندسازی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >