آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مربوط به توانمندسازی

1401/10/26 0:0

معیارهای کیفیت دوره الزامی توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی جدیدالورود

فرم ارزشیابی کارگاه‌های توانمندسازی

فرم درخواست برگزاری کارگاه آموزشی

فرم نظرسنجی

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     توانمندسازی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >