وظایف کمیته اخلاق

1401/10/26 0:0

ارائه مشاوره اخلاقی به اعضای هیات علمی، پژوهشگران، و دانشجویان

پایش طرح‌های پژوهشی دانشکده و نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی در طول انجام تحقیق

کمیته اخلاق باید در بررسی و تایید طرح‌ها از رعایت موارد ذیل اطمینان حاصل کنند:
    - معیارها و کدهای اخلاق در پژوهش(عمومی و اختصاصی) قبل، هنگام اجرا و پس از پایان پژوهش، زمان ارائه مقاله و انتشار نتایج.
    - برقراری ارتباط کلامی و عملی مناسب میان تمام اجزای انسانی پژوهش، با توجه به قومیت­های مختلف کشور.
   - وجود تأیید توسط یک مرجع علمی معتبر.
    - صلاحیت علمی مجری مسئول و محققان همکار پژوهش
   - اصول اخلاقی در ارتباط با پژوهشگر و حامی مالی، مانند بیان هرگونه تعارض یا اشتراک منافع
   - عدم تحمیل هزینه اضافی به آزمودنی­ها صرفاً به دلیل مشارکت و همکاری در پژوهش
   - اصول محرمانگی در اجرا و گزارش نتایج پژوهش
   - شرایط مطالعه بر روی گروههای آسیب پذیر
   - امکان جبران خسارت، از زمان شروع پژوهش

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     اخلاق     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >