اعضای کمیته اخلاق

1401/10/26 0:0

مهستي گنجو

دکتر رضا بصيريان جهرمي

دكتر محمد عبدالهي

دکتر زينب جوكار

دکتر نرگس عبيدي

پریسا اسکندری

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     اخلاق     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >