آیین نامه‌ها و فرم‌های کمیته اخلاق

1401/10/26 0:0

صدور تاییدیه اخلاقی پس از شروع طرح

آیین نامه اخلاق در کارآزمایی

آیین نامه اخلاق در تحقیقات دانشجویی

آیین نامه اخلاق در پایان نامه

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     اخلاق     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >