آیین نامه‌ها و فرم‌های کمیته ارزشیابی

1401/10/26 0:0

فرم انتخاب استاد نمونه

فرم ارزشیابی دانشجو

راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی توسط دانشجو

فرم ارزشیابی همکاران

 

 

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     ارزشیابی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >