اعضای کمیته ارزشیابی

1401/10/26 0:0

دکتر علي حميدي

دکتر شهره سیدحسینی

دکتر بهروز نعيمي

مهستي گنجو

دكتر محمد عبدالهي

عابد ابراهیمی

  طاهره تمیمی

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ها     شوراها     ارزشیابی     دفتر.توسعه.آموزش     دانشکده.پیراپزشکی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >