مربیان و کارشناسان گروه اتاق عمل

1391/9/26 0:0

 


خدیجه مومنی

نغمه یاعلی مدد

فاطمه حسن ابراهیمی

  مریم جوکار

سیما جلیلی

 

 

کلمات کلیدی:
کارکنان     اتاق.عمل     کارشناسان     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >