برنامه کارورزی رشته تکنولوژی پرتوشناسی نیمسال اول (1400-1401)

1395/6/31 0:0

برنامه کارورزی دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 98 (سی تی اسکن)

برنامه کارورزی دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 98 (ام آر آی)

برنامه کارورزی دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 99

برنامه کارورزی دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 1400

کلمات کلیدی:
کارورزی     برنامه.کارورزی     هوشبری     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   21 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >