اساتید مشاور گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

1395/10/21 0:0

اساتيد مشاور رشته کتابداری واطلاع رسانی پزشکی (کارشناسی)


ورودی 93 دانشجویان کارشناسی دکتر عبدالرسول خسروی

ورودی 94 دانشجویان کارشناسی دکتر علی حمیدی

ورودی 95 دانشجویان کارشناسی دکتر رضا بصیریان جهرمی

ورودی 96 دانشجویان کارشناسی دکتر عبدالرسول خسروی

ورودی 97 دانشجویان کارشناسی دکتر علی حمیدی

ورودی 98 دانشجویان کارشناسی دکتر لیلا دهقانی

ورودی 99 دانشجویان کارشناسی دکتر رضا بصیریان جهرمی

ورودی 1400 دانشجویان کارشناسی دکتر عبدالرسول خسروی

ورودی 1401 دانشجویان کارشناسی دکتر علی حمیدی

ورودی 1402 دانشجویان کارشناسی دکتر لیلا دهقانی

 

اساتيد مشاور رشته کتابداری واطلاع رسانی پزشکی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان ورودی94 : دکتر علی حمیدی

دانشجویان ورودی 95: دکتر رضا بصیریان جهرمی

دانشجویان ورودی 96: دکتر عبدالرسول خسروی

دانشجویان ورودی های 96 به بعد: مدیرگروه

 

 

کلمات کلیدی:
استاد.مشاور     کتابداری     اطلاع.رسانی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >