اساتید مشاور گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

1395/10/21 0:0

اساتيد مشاور رشته کتابداری واطلاع رسانی پزشکی (کارشناسی)


ورودی 93 دانشجویان کارشناسی آقای دکتر خسروی

ورودی 94 دانشجویان کارشناسی آقای دکتر حمیدی

ورودی 95 دانشجویان کارشناسی آقای دکتر بصیریان

ورودی 96 دانشجویان کارشناسی آقای دکتر خسروی

ورودی 97 دانشجویان کارشناسی آقای دکتر حمیدی

ورودی 98 دانشجویان کارشناسی خانم دکتر دهقانی

ورودی 99 دانشجویان کارشناسی آقای دکتر بصیریان

ورودی 1400 دانشجویان کارشناسی آقای دکتر خسروی

ورودی 1401دانشجویان کارشناسی آقای دکتر حمیدی

 

اساتيد مشاور رشته کتابداری واطلاع رسانی پزشکی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان ورودی94 : آقای دکتر حمیدی

دانشجویان ورودی 95: آقای دکتر بصیریان

دانشجویان ورودی 96: آقای دکتر خسروی

دانشجویان ورودی های 96 به بعد: مدیرگروه

 

 

کلمات کلیدی:
استاد.مشاور     کتابداری     اطلاع.رسانی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   21 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >