معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

1396/5/22 0:0

دکتر علی حمیدی
مرتبه علمی: دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تحصیلات: دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: 33452247-077 داخلی 4

پست الکترونیک: a.hamidi At bpums.ac.ir

شرح وظایف معاون آموزشی پژوهشی دانشکده:
معاونت دانشكده به عنوان متولی اصلی امور آموزش، پ‍ژوهش وهماهنگي بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به  عهده دارد:
1-  برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه
2-  برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)
3-  برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
4 - نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی 
5-  نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشكده، امور عمومی و سایر واحد های تابعه
6 -  نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
7- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
8-  ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم
9-  تشکیل جلسات شورای آموزشی ، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
10-  برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی
11- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی
12- ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه
13-  ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی
14- ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها
15-  ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده
16-  نظارت بر تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص واجد شرایط
17-  نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
 18- اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها
 19-  انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
 20- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
 21- تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده


تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >