تاریخچه گروه علوم آزمایشگاهی

1396/1/25 0:0

گروه علوم آزمايشگاهي فعاليت مستقل خود را در سال 1375 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني آغاز نمود. در این سال اولین دوره دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی روزانه در مقطع کاردانی وارد این دانشکده شدند و در سال 1377 در رشته علوم آزمایشگاهی شبانه مقطع کاردانی تعداد 20 نفر دانشجو فقط براي همان سال پذیرفته شد و بعد از آن از نیمسال اول تحصیلی 84-83 مجدداً در این رشته به گزینش دانشجو پرداخته است. در نیمسال اول سال تحصیلی 87-88 پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی با هدف تربیت و تأمین نیروي انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی به صورت پیوسته شروع شد.

کلمات کلیدی:
تاریخچه     علوم.آزمایشگاهی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >