تاریخچه گروه اتاق عمل

1395/10/25 0:0

رشته اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مقطع کاردانی از 68-1367 ، و درمقطع کارشناسی پیوسته از سال 1386 و در مقطع کاردانی به کارشناسی از سال 89-1388راه اندازی گردید.  این گروه در حال حاضر 5 نفر عضو هئیت علمی و 6 نفر عضو غیر هئیت علمی(کارشناس اتاق عمل) دارد.

این رشته در دانشکده پیراپزشکی به دانشجویان ارائه می گردد. در این دانشکده گروه اتاق عمل متولی اداره داشنجویان در رشته اتاق عمل می باشد. این گروه کلیه دروس اختصاصی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل(شامل 108 واحد کارشناسی پیوسته و 56 واحد کارشناسی ناپیوسته) ارائه می نماید.

 

کلمات کلیدی:
اتاق.عمل     تاریخچه     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >