تاریخچه رشته هوشبری

1395/10/25 0:0

رشته هوشبری در مقطع کارشناسی پیوسته، شاخه ای از علوم پیراپزشکی است که دانش آموختگان آن ضمن آشنایی با تجهیزات و امکانات، اصول و روش های مختلف بیهوشی، توانمندی و مهارت های ارائه ی خدمات مراقبتی به بیماران تحت بیهوشی و بیحسی ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی و ارائه ی خدمات مراقبتی در واحدهای کنترل درد حاد و مزمن، فوریتهای پزشکی و وضعیت بحرانی را کسب می نمایند و خدمات خود را در اختیار جامعه قرار می دهند. پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و بصورت متمرکز خواهد بود. داوطلبان بایستی از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار باشند. گروه هوشبري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر فعاليت مستقل خود را در سال 1374 و با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني آغاز نمود و سپس در سال 1386 مقطع كارشناسي را نيز داير ساخت.


کلمات کلیدی:
تاریخچه     هوشبری     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >