اساتید مشاور گروه فوریت های پزشکی

1395/10/25 0:0


ورودی 95 دانشجویان ، خانم مهستی گنجو

ورودی 96 دانشجویان ، خانم مهستی گنجو

ورودی 97 دانشجویان ، آقای رضا باغبانی

ورودی 98 دانشجویان ، خانم مهستی گنجو

ورودی 99 دانشجویان ، اقای رضا نعمتی

ورودی 1400 دانشجویان ، خانم مهستی گنجو

ورودی 1401 دانشجویان ، آقای رضا باغبانی

کلمات کلیدی:
استاد.مشاور     فوریت.پزشکی     فوریت.های.پزشکی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   21 دی 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >