مقاطع تحصیلی گروه اتاق عمل

1396/2/16 0:0

 

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل (آخرین دوره در سال 1398 دانش آموخته شده‌اند)

کلمات کلیدی:
اتاق.عمل     مقاطع.تحصیلی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   3 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >