کتاب‌های مرجع درس فوریت‌های پزشکی

1397/7/23 0:0

کتاب اورژانس‌های پیش بیمارستانی جلد 1

کتاب اورژانس‌های پیش بیمارستانی جلد 2

جزوه آموزشی تروما

راهنمای مدیریت مصدومین ناشی از تروما

Roberts and Hedges’ Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Car-Elsevier (2017)

Tintinalli’s Emergency Medicine. A Comprehensive Study Guide-McGraw-Hill Education (2020)

ROSEN’S EMERGENCY MEDICINE: CONCEPTS AND CLINICAL PRACTICE, TENTH EDITION (2020)

 

کلمات کلیدی:
گروه.های.آموزشی     فوریت.پزشکی     کتاب.مرجع     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   21 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >