اهداف دانشکده پیراپزشکی

1397/7/30 0:0

تربیت نیروی انسانی ماهر در رشته‌های اتاق عمل، تکنولوژی پرتوشناسی، فوریت‌های پزشکی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، علوم آزمایشگاهی، و هوشبری در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته؛

تربیت نیروی انسانی توانمند در رشته های کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و هماتولوژی در مقطع کارشناسی ارشد؛

فراهم آوری زمینه‌ انجام پژوهش‌های علمی و فرهنگ سازی در زمینه پژوهش‌؛
ارتقاء پژوهش و تولید دانش و نوآوری در دانشکده پیراپزشکی؛
ارتقاء توانمندی، صلاحیت و مهارت  دانشجویان در زمینه‌های علمی مربوطه؛
ارتقاء دانش و کیفیت سطح آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده؛
ارتقاء برنامه‌های آموزشی با هدف افزایش توانمندی دانشجویان و بهبود یادگیری؛
افزایش مشارکت، همکاری و ارتباطات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با سایر سازمان ها و گروه های ذی نفع؛
افزایش منابع، تسهیلات و تجهیزات دانشکده؛
ارزیابی عملکرد و نتایج خدمات دانشکده
 

کلمات کلیدی:
اهداف.دانشکده     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >