سرفصل دروس به تفکیک رشته های تحصیلی دانشکده

1397/8/13 0:0

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

سرفصل دروس تکنولوژی پرتوشناسی

سرفصل دروس کارشناسی پیوسنه اتاق عمل

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی  بانک خون (هماتولوژی)

سرفصل دروس فوریت های پزشکی

سرفصل دروس کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 سرفصل دروس کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته هوشبری

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته هوشبری

 

کلمات کلیدی:
سرفصل.دروس     گروه.های.آموزشی     دانشکده.پیراپزشکی     اطلاعات.دروس    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >