آزمایشگاه‌های دانشکده پیراپزشکی

1397/8/20 0:0

 

آزمایشگاه قارچ شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی

آزمایشگاه پرتو شناسی

آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه هماتولوژی و ایمونولوژی

 

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه     دانشکده.پیراپزشکی     قارچ.شناسی     انگل.شناسی     پرتو.شناسی     باکتری.شناسی    
هماتولوژی     ایمونولوژی    

تاریخ بروز رسانی:   7 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >