آیین نامه های دفتر توسعه آموزش (EDO)

1397/8/23 0:0

 

آیین نامه شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

آیین نامه شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی دفتر توسعه آموزش(SEDO)


کلمات کلیدی:
آیین     نامه.ها     توسعه.آموزش     شرح.وطایف     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >