آزمایشگاه بیوشیمی

1397/11/12 0:0

آزمایشگاه بیوشیمی زیر مجموعه دانشکده پیراپزشکی و با سرپرستی جناب دکتر اکبرزاده اداره می‌شود. در این آزمایشگاه به موازات تجهیزات آن کارهای آموزشی و پژوهشی تقربیاً به موازات هم پیش رفته است.

آزمایشاتی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می گیرد:

- اندازه‌گیری گلوکز

- اندازه‌گیری اسیداوریک و اوره

- اندازه‌گیری بیلی روبین

- اندازه‌گیری کلسترول و تری گلیسرید

- اندازه‌گیری کلسیم و فسفر

- اندازه‌گیری کراتینین

- اندازه‌گیری پروتئین و آهن

- آنالیز ماکروسکوپی ادرار

- آنالیز میکروسکوپی ادرار

- آنالیز سنگ کلیه

- تشخیص کیفی قندها

- تشخیص کیفی پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه

- محلول سازی

- مطالعه خواص و کیفیت آنزیم‌ها

- مطالعه خواص و کیفیت چربی‌ها

- اندازه‌گیری PH و تعیین نقطه ایزوالکتریک

- کروماتوگرافی قندها

- کروماتوگرافی اسیدهای آمینه

- آشنایی با اسپکتوفتومتر

- اندازه‌گیری HDL  کلسترول

- اندازه‌گیری هموگلبین H1A

- اندازه‌گیری آنزیم AST

- اندازه‌گیری آنزیم ALT

- اندازه‌گیری آنزیم LDH

 

مسئول آزمایشگاه بیوشیمی: دکتر صمد اکبرزاده هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کارشناسان آزمایشگاه بیوشیمی:

- نجمه حاجیان، کارشناس ارشد بیوشیمی

- رحیمه رحیمی، کارشناس ارشد بیوشیمی

- مصطفی چشم پوش، کارشناس ارشد بیوشیمی

مکان: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (سایت پردیس) طبقه چهارم، ضلع شمالی، آزمایشگاه بیوشیمی

 

فهرست تجهیزات آزمایشگاه بیوشیمی

تعداد

بن ماری

1 عدد

شیکر

1 عدد

ترازو

1 عدد

PH متر

1 عدد

Heating Magnetic Stirrer

1 عدد

Spectrafuge

1 عدد

اسپکتوفتومتر

3 عدد

فریزر 80- درجه

1 عدد

یخچال

2 عدد

هود

1 عدد

سانتریفیوژ

1 عدد

فور

1 عدد

انکوباتور

1 عدد

 

 

 

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه.بیوشیمی     بیوشیمی     آز.بیوشیمی     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >