آزمایشگاه کشت سلول، و مولکولی

1401/6/30 0:0

 آزمایشگاه کشت سلول و مولکولی زیر نظر دانشکده پیراپزشکی و به سرپرستی دکتر غلامرضا خمیسی پور اداره می‌شود. در این آزمایشگاه‌ها، آزمایشات هورمون، ایمونوهماتولوژی و زیست شناسی برای دانشجویان رشته‏ علوم آزمایشگاهی و دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی انجام می‏شود. کلاس‌های آزمایشگاه زیر نظر مدرس مربوطه و کارشناس آزمایشگاه انجام می‏گیرد. در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات توسط تک تک دانشجویان وجود دارد.

آزمایش هایی که در این آزمایشگاه‌ها انجام می ‏شود:

- روش‌های نمونه‌گیری در هماتولوژی و اصول خونگیری

- تهیه گسترش خون محیطی

- مبانی شمارش سلول با دستگاه

- روش اندازه‌گیری RBC به روش دستی

- روش اندازه‌گیری هموگلبین به روش دستی

- اندازه‌گیری هماتوکریت و ESR

- رنگ سازی

- رنگ آمیزی گیمسا و دایت

- شمارش اتوکیوسیت و RPI

- آنایی با لام‌های کم‌خونی نورموستیک و نورموکرومیک

- آشنایی با لام‌های کم‌خونی ماکروسیتیک

- الکتروفوز هموگلبین

- تست OF و مبانی اتوهمولیز

- تست Sickling

- تست حلالیت

- اندازه‌گیری HbF

- رنگ آمیزی آهن و بررسی هموگلبین‌های ناپایدار

- مبانی جمع‌آوری نمونه جهت تست‌های انعقادی

- شمارش دستی پلوکیت

- تست‌های روتین انعقادی و عملکردی

- لام‌های مشکلات انعقادی

- بررسی فاکتورهای انعقادی و تست CT و BT

- آزمایش PTT/PT

- اندازه‌گیری فاکتور 13 انعقادی

- بیماری فون ویلبراند و اندازه‌گیری فاکتور

- روش‌های سنجش مستقیم فیبرینولیز

- اندازه‌گیری فاکتورهای انعقادی به روش مولکولی

- تشخیص مولکول کمبود فاکتور 8 انعقادی

- تشخیص مولکولی فاکتور 5 لیدن

- تعیین ABO

- تعیین RH و Du

- آزمایش کومبس مستقیم

- آزمایش کومبس غیرمستقیم

- تعیین عیار آنتی بادی

- تعیین گروه خونی بزاق

- شناسایی مولکول‌های قرمز جنین در خون مادر

- کنترل کیفی در بانک خون

- بررسی و گزارش لام مغز استخوان

- بررسی و تفسیر لام‌های CML-AML

- تعیین هویت آنتی بادی‌ها

- انجام رنگ آمیزی سیتوشیمی

 

مسئول آزمایشگاه هماتولوژی: دکتر غلامرضا خمیسی‌پور، هیات علمی گروه هماتولوژی

کارشناس آزمایشگاه: خانم انسیه کریمی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

مکان: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (سایت پردیس)، ضلع جنوبی دانشگاه، طبقه اول، دانشکده پیراپزشکی 

 

 

فهرست تجهیزات آزمایشگاه سلولی و مولکولی

تعداد

هود کلاس دو

1 عدد

Real time

1 عدد

PCR

15 عدد

نانودراپ

1 عدد

ژل داکت

1 عدد

ژل الکتروفورز

1 عدد

Dry Bath

1 عدد

ورتاکس

1 عدد

سیگما

1 عدد

ترازوی دیجیتال

1 عدد

یخچال فریزر

1 عدد

فریزر 20-

1 عدد

UPS

1 عدد

سرور

1 عدد

کامپیوتر

1 عدد

UPS کوچک

1 عدد

ورتکس میکروتیوب

1 عدد

 

 

 

فهرست تجهیزات آزمایشگاه کشت سلولی

تعداد

هود کلاس دو

1 عدد

فریزر 20-

1 عدد

تانک ازت

15 عدد

ورتکس

1 عدد

انکوباتور

1 عدد

میکروسکوپ اینورت

1 عدد

کامپیوتر

1 عدد

 

 

کلمات کلیدی:
    آزمایشگاه     بانک.خون     کشت.سلول     مولکول     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >