آزمایشگاه پرتوشناسی

1397/7/22 0:0

آزمایشگاه پرتو شناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زیر نظر دانشکده پیراپزشکی مدیریت می‌شود. این آزمایشگاه در سه حوزه فیزیک پزشکی، دزیمتری و کالیبراسیون و تحقیق و پژوهش فعالیت دارد.

از جمله مواردی که در این آزمایشگاه آموزش داده می‌شود: آشنایی با مفاهیم تشکیل تصویر و اکسپوز و ظهور و ثبوت فیلم، تکنیک های تصویربرداری و توجه به نکات حفاظتی مربوط به کاربرد پرتو ها ، آشنایی با اجزا دستگاه های مولد اشعه ایکس و رادیولوژی و انجام تابش های مربوط به کنترل کیفی و دوزیمتری

 

مسئول آزمایشگاه پرتوشناسی: دکتر محمد عبدالهی، مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی

کارشناس آزمایشگاه: خانم ویدا عمرانی، کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

 

مکان: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (سایت پردیس)، طبقه چهارم، ضلع جنوبی دانشگاه

 

تجهیزات آزمایشگاه پرتوشناسی به اختصار شامل موارد زیر است:


 

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه         آز.پرتو         پرتوشناسی؛     آزمایشگاه.پرتوشناسی    
دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >